Uskoro konkurs za prijem uposlenika u bosanski Alkatraz, najavljeno otvaranje zatvora sredinom naredne godine

Događaji Posljednje

Ministar pravde BiH Josip Grubeša kazao je kako je, nakon što je Vijeće ministara BiH nedavno usvojilo pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, sada sve na Ministarstvu pravde BiH i na upravniku, koji treba donijeti podzakonske akte za normalno funkcioniranje institucije državnog zatvora.

Prema njegovim riječima, ono što sada slijedi jeste da upravnik raspiše konkurs za prijem zaposlenika i da se taj konkurs provede u skladu s pozitivnim zakonodavstvom.

Napomenuo je da zakonom nije definirano tačno određeno vrijeme, ali da nema razloga da se odugovlači s konkursnom procedurom.

– Moramo uzeti u obzir i činjenicu da mi nemamo zatvor na državnom nivou i da nemamo iskusne stražare, čuvare, djelatnike unutar zatvora, a vrlo je malo realno očekivati da će ljudi iz entiteta doći raditi na državni nivo, kada znamo da su na državnom nivou manje plaće nego na nivou entiteta. Moramo biti tu vrlo pažljivi i ne robovati vremenu, nego da stvarno napravimo zatvor na kvalitetnim temeljima da bismo mogli raditi tretmane onako kako društvo zaslužuje – smatra Grubeša.

Kaže da je, prema sistematizaciji, predviđeno 286 radnika koji će raditi u državnom zatvoru.

– Trenutno, prema projektu, zatvor je napravljen za 348 zatvorenika i pritvorenika, ako govorimo o jednokrevetnim ćelijama. Međutim, ostavili smo prostora da se određene ćelije mogu napraviti kao dvokrevetne, tako da se kapacitet zatvora povećava do 600 – naveo je Grubeša.

Napomenuvši da ovih dana imaju konferenciju o temi deradikalizacije unutar zatvora, istaknuo je da je to jedan novi termin, nova pojava ili, bolje rečeno, nova pošast koja se događa u zatvorima da ”nam ljudi koji su osuđeni za terorizam ili pridruživanje terorističkim paraformacijama iz zatvora izlaze još radikalniji, jer se dodatno obučavaju unutra“.

– Moramo biti spremni da odgovorimo i takvim negativnim izazovima. Jedini mogući način je da se osoblje dodatno educira, da jasno na vrijeme prepoznamo sve te anomalije, u startu, i da se ti pojedinci, ako je potrebno, izoliraju – mišljenja je Grubeša.

Edukacija čuvara

Istaknuo je kako planiraju da se napravi edukacija za sve osoblje koje bude radilo u zatvoru.

– Jer nemojmo zaboraviti da je ovo zatvor zatvorenog tipa, da je prvi zatvor na državnom nivou, da ti ljudi nisu imali nikakvog iskustva prije u radu sa zatvorenicima. Iz tog razloga ćemo provesti daleko opsežnije obuke nego da se primaju pojedinačno ljudi. Moramo se potruditi, pred nama je izazov da pripremimo osoblje da mogu odgovoriti svim izazovima koji će ih čekati u narednom periodu – naglasio je državni ministar pravde.

Podsjetio je da su već ranije dobili podršku od vlade SAD u iznosu od gotovo milion dolara, gdje su oni dali pomoć ciljanu za edukaciju zatvorskih čuvara.

– Nama je sad prvo bitno da pripremamo ljude da mogu kvalitetno odgovoriti zadaćama koje ih čekaju u naredom periodu. Prema nekim projekcijama koje smo radili, sredina sljedeće godine će biti taj period kada mogu doći prvi zatvorenici ili pritvorenici u zatvor. Ne smijemo žuriti, zatvor mora biti spreman, ljudi koji rade u zatvoru moraju biti spremni da bi došli prvi zatvorenici – istaknuo je Grubeša.

“Klijenti” novog zatvora

Napomenuo je da će svi oni koji su osuđeni od Suda BiH biti “klijenti“ novog državnog zatvora.

– Pred nama je jedan izazovan period i vjerujem da će Ministarstvo pravde zajedno s menadžmentom državnog zatvora uspjeti odgovoriti kvalitetno na sve izazove – zaključio je ministar Grubeša.

Na kraju razgovora je podsjetio da se državni zatvor prostire na 180 hiljada kvadrata, 24 hiljade kvadrata je zatvorenog prostora. Cijena je bila gotovo 80 miliona KM. Plaćen je dijelom iz kreditnih sredstava, dijelom iz vlastitih sredstava BiH, a jedna trećina je bila donacija od predstavnika zemalja EU.

Leave your vote